Dette skjer i bedehuset 18.-23. april

moldebedehus-fotoOnsdag kl.1900. Samling i bønnerommet

Onsdag kl.1930. Awanasamling i peisestuen for aktuelle ledere /de som vil høre mer om Awana

Torsdag kl.1100. Formiddagstreff i peisestua.  Bevertning og trivelig fellesskap.

Torsdag kl. 1930: Molde Gospel øver

Fredag: VIP aktivitetsklubb for 4.-7.klasse kl.18-1945. Mange kjekke aktiviteter, kiosk, andakt, utlodning mm.
VIP-night ungdomsklubb fra 7.klasse fredag kl.2000-2230

Søndag kl. 1700. Sang og musikk møte. Molde Gospel synger. Arild ove Halås har andakt.Søndagsskole/TA/TS. Kaffe i peisestua.

Du er velkommen på samlingene!

Møter i påsken

korsPalmehelgen 7. – 9. april: Vi slutter opp om møtene på Frænabu misjonssenter. For mer info: www.nri-imf.no

Skjærtorsdag 13. april kl. 1700: Nattverdsamling. Andakt av Hans Kleven. Sang av Lars Martin Brusdal. Ordet fritt. Vi samles i peisestuen.

Langfredag 14. april kl. 1700: Tema: «Ordet om korset». Randi Marie og Jostein Solbakken taler og synger. Ordet fritt. Vi samles i peisestuen.

2. påskedag 17. april kl. 1100: Familiemøte med nattverd og påskevandring. Andakt av Ann Kristin T. Eriksen. Kaffe i peisestua etter møtet.

Velsignet påske og velkommen på samlingene!

 

Dette skjer i bedeuset 3.-9.april

du er hjertelig velkommenonsdag kl.1900. Samling i bønnerommet.

Torsdag kl.1100. Formiddagstreff.  Bevertning og trivelig fellesskap.
Fredag: VIP aktivitetsklubb for 4.-7.klasse kl.18-1945. Mange kjekke aktiviteter, kiosk, andakt, utlodning mm.
VIP-night ungdomsklubb fra 7.klasse fredag kl.2000-2230

Søndag kl. 1700: Palmesøndag på Frænabu. Se www.nri-imf.no

Hjertelig velkommen til samlingene!!

Gratis konsert med Pareli m/band 2. april kl. 1900 på Molde bedehus

pareli bandDu er hjertelig velkommen til gratis konsert med Pareli m/band 2. april kl. 1900 på Molde bedehus. Det blir tatt opp kollekt.

«Konserten ”Påske” formidler påskebudskapet inn i vår tid. Gjennom musikk, bibeltekster, bilder og lyssetting tas tilhørerne med på en vandring fra palmesøndag til påskemorgen. På repertoaret står både gamle og nye påskesalmer, arrangert for band på salmene og
kirkerommets premisser. Med sitt tradisjonelle og aktuelle innhold i en moderne drakt, henvender konserten seg til hele folkekirken og passer godt for alle aldersgrupper.»

Dette skjer i bedehuset 27. mars-02. april

Molde bedehus27.3    MANDAG                          Dugnad på bedehuset

29.3.  ONSDAG       1900  1930  Bønnemøte

30.3.  TORSDAG     1930  2130  Molde Gospel øver

2.4.   SØNDAG       1100  1300  God Søndag, ssk/ta/ts.

Audun Vesetvik vil på dette møtet informere mer om Awana med tanke på oppstart høsten 2017. Hva går det ut på og hvordan vil vi som forsamling ta dette i bruk? Samtale og spørsmål.

Velkommen til samlingene!

Dette skjer i bedehuset 20.-26. mars

du er hjertelig velkommenonsdag kl.1900. Samling i bønnerommet.

Onsdag kl. 1930: Awana samling i peisestua

Torsdag kl.1100. Formiddagstreff.  Bevertning og trivelig fellesskap.
Fredag: VIP aktivitetsklubb for 4.-7.klasse kl.18-1945. Mange kjekke aktiviteter, kiosk, andakt, utlodning mm.
VIP-night ungdomsklubb fra 7.klasse fredag kl.2000-2230

Søndag kl. 1700: Sang og vitnemøte

Hjertelig velkommen til samlingene!!

Dette skjer i bedehuset 13.-19. mars

Årsmøte 19. mars

Årsmøte 19. mars kl. 1500

15.3. ONSDAG 1800: Kvelden for alle, basarkveld i peisestua. Store og små er hjertelig velkommen!

16.3. TORSDAG 1930: Molde Gospel øver

Årsmøte 19. mars kl. 1500:

Påmelding forsamlingsmiddag: lasagne, salat, brød: 100 kr. per voksen/ 50 kr. per barn. Max pris kr. 400 per familie.

Påmelding lekeland: Hvor mange barn blir med? Gratis inngang!

Påmeldingsliste i gangen på bedehuset /mail til a.vesetvik@imf.no innen 15. mars

Hjertelig velkommen til samlingene!!

Dette skjer i bedehuset 6.-12. mars

Per Gunstein Nes

Per Gunstein Nes

Bønnemøte onsdag kl.1900. Samling i bønnerommet.

Formiddagstreff torsdag kl.1100. Andakt ved Terje Johonson. Bevertning og trivelig fellesskap.

VIP aktivitetsklubb for 4.-7.klasse fredag kl.18-1945. Mange kjekke aktiviteter, kiosk, andakt, utlodning mm.
VIP-night ungdomsklubb fra 7.klasse fredag kl.2000-2230

Bibelhelg med Per Gunstein Nes: Fredag kl.1900 og lørdag kl. 1900. Avslutter bibelhelgen med søndagsmøte kl. 1700. Nattverd. 

Hjertelig velkommen til samlingene!!