Innsamling av julegaver

Det er tid for å begynne å tenke på jul!!! I alle fall når det gjelder julegaver til barna i barnebyen VÅRSOL i Russland. Dette er ytremisjonsprosjektet som Molde Indremisjon støtter, og det drives av Steinar Harila og stiftelsen «Hjelp til Russland». Hver gave er et kjærkomment bidrag. Gavene må leveres til kontoret på bedehuset innen 26.oktober, og må være innpakket og merket med alder og evt. kjønn på barnet de er beregnet til. Her har du muligheten til å gi noe helt konkret til disse barna, og du velger selv hva gaven(e) skal inneholde. Tusen takk for ditt bidrag! 

Publisert i Nyhet | Skriv en kommentar

Gudstjeneste & barnekirke med Awana

På gudstjenesten i dag får vi besøk av Edvard Foss og Oddmund Mikkelsen. De står i et spennende arbeid i Finnmark, som vi skal få et innblikk i. Det er også barnekirke med Awana der vi har barnepass for førskolebarna (overføring av gudstjenesten på skjerm i rommet), Sparks for 1.-4.klasse og Truth&Training for 5.-7.klasse. Her blir vi bedre kjent med både Jesus og hverandre gjennom andakt, leik og smågruppetid. Vi følger gjeldende smittevernregler, og minner om at alle som kommer må være friske fra luftveisinfeksjoner, ha god håndhygiene og holde avstand til andre utenfor egen husstand. Vi fører frammøteliste over alle som kommer. Varmt velkommen til bedehuset!

Publisert i Nyhet | Skriv en kommentar

Inspirasjonshelg

Den Norske Israelsmisjon (DNI) skal avholde årsmøte sitt på Molde bedehus lørdag 19.september, og i den forbindelse arrangerer de også to åpne samlinger. Det blir temasamling om «Kristus i GT» kl.16, med kaffe etterpå. Misjonskveld kl.19 med tale, duettsang, misjonsinformasjon og glimt fra jubileumstur til Israel. Mulighet for å gi misjonsoffer. Enkel forfriskning. Vi oppfordrer dere som har «Sangboken» hjemme om å ta den med til samlingene.

På Molde Indremisjon sitt kveldsmøte søndag 20.september kl.19 deltar også DNI. Tidligere generalsekretær i DNI Rolf Gunnar Heitmann taler på møtene denne helga. Vi registrerer alle fremmøtte, og følger gjeldende smittevernregler. Velkommen skal du være!

Publisert i Nyhet | Skriv en kommentar

Velkommen til årsmøte

Da er det endelig tid for å avholde årsmøte i Molde Indremisjon, og viktige saker står på agendaen. Vi håper mange har mulighet til å delta denne onsdagskvelden, 16.september kl.18, og være med å sette preg på veien videre. Årsmøtepapirer er sendt ut til medlemmene, og vi oppfordrer til å sette seg inn i sakene på forhånd. Ha gjerne saksdokumenter tilgjengelig på papir eller digitalt når du kommer. Det blir også bevertning og samtale om arbeidet. Hjertelig velkommen!!

Publisert i Nyhet | Skriv en kommentar

Bibelhelg på Frænabu

Publisert i Nyhet | Skriv en kommentar

Fellesskapsweekend på Visthus

11.-13.september arrangerer NRI fellesskapweekend på Visthus leirsted, en perle i Vistdalen. Og det er fremdeles ledige plasser! På grunn av korona-situasjonen vi står midt i, er det begrenset med plasser, så her er det førstemann til mølla.

Påmelding på Checkin: https://www.checkin.no/event/25067/fellesskapsweekend?fbclid=IwAR1mITGbpq8JOBHWch0RM-APo1gZHf_HGEAMBDLwQHT6239SEhoWwWxk5wo

Publisert i Nyhet | Skriv en kommentar

Gudstjeneste & barnekirke med Awana

Velkommen til ny gudstjeneste søndag 6.september kl.11. Da er det også samlinger i barnekirka, der vi bruker Awana med fokus på god undervisning, masse leik og fine samtaler i grupper. Det er samlinger for førskolebarn, 1.-4.klasse og 5.-7.klasse.

Jorunn Singstad Djupvik fra Awana Norge er på besøk hos oss denne helga. Hun skal være med på inspirasjons-samling for barne- og ungdomslederne våre på lørdag, og søndagen står hun for forkynnelsen under gudstjenesten. Det gleder vi oss til!

Vi har dessverre ikke felles kirkekaffe for alle etter gudstjenestene våre nå, som ett av flere smitteverntiltak. Men det er mulig å få seg en kaffekopp ved ankomst før samlingen starter. Ellers følger vi gjeldende retningslinjer for smittevern; Er du syk, selv med små luftveisinfeksjoner, må du holde deg hjemme. Husk god håndhygiene og hold avstand til andre. Vi fører lister over alle frammøtte, som makuleres etter 10 dager.

Velkommen til bedehuset og fellesskapet her! Vi gleder oss til å se deg.

Publisert i Nyhet | Skriv en kommentar

Velkommen til gudstjeneste & barnekirke med Awana, søndag 23.aug. kl.11

Endelig kan vi ønske velkommen til ny gudstjeneste med Awana!! Vi gleder oss stort til å møtes igjen. Forsamlingsleder Audun Vesetvik forkynner på gudstjenesten i storsalen, og fokus er på Matt.6; 25-34.

Cubbies (førskolealder) møtes i kafèen, og Sparks (1.-4.klase) i peisestua. Begge disse skal benytte innganen nede på sørsida av huset (inn til peisestua). T&T (5.-7.klasse) møtes i lillesalen, og skal benytte hovedinngangen oppe. Her er det mye artig leik, spennende andakt og fokus på vennskap og relasjoner.

Vi minner om de viktige smittevernreglene: Er du syk, selv med små luftveisinfeksjoner, må du holde deg hjemme. Ha god håndhygiene, og hold avstand til andre utenom de du bor sammen med.

Varmt velkommen til bedehuset!!

Publisert i Nyhet | Skriv en kommentar

Litt om sommeren og høsten

Det nærmer seg sommerferietid, og i disse dager bruker vi normalt sett å starte opp med sommermøter. Styret i MI har valgt å ikke legge opp til disse samlingene i år, ut fra korona-situasjonen med oppfølging av ressurskrevende smitteverntiltak, kombinert med ferieavvikling for både ansatte, styre og frivillige. Vi vet at mange setter stor pris på sommermøtene, men ber om forståelse for den avgjørelsen som er tatt grunnet spesielle omstendigheter.

Som dere ser av vedlagte plan, er det lagt opp til et godt og variert program for høsten, så vi har mye å se frem til! Bruk gjerne denne som bønneplan! Den er noe redusert i forhold til normalt, og vi håper disse samlingene kan gjennomføres som planlagt, ut fra retningslinjer fra myndighetene som vi til enhver tid vil følge. Styret i MI er ansvarlige for alle arrangement som foregår i bedehuset i regi av Molde Indremisjon, og vi gjør det vi kan for å hindre korona-viruset i å spre seg. Mer informasjon om de enkelte arrangementene, og smitteverntiltak i forbindelse med disse, vil komme når det nærmer seg oppstart av semesteret.

Vi ønsker den enkelte en velsignet og god sommer, og hilser dere med Romerne 15;13: » Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft.» Så oppfordrer vi alle om å holde kontakten med venner i forsamlinga gjennom sommeren! Ta en telefon, stikk innom, og avtal noe treffpunkt. Det kan bety så mye mer enn du aner!

Publisert i Nyhet | Skriv en kommentar

Kveldsmøte 21.juni kl.19

Vi ønsker varmt velkommen til det siste kveldmøtet før sommerferien denne søndagskvelden kl.19. Bjørn Nerland taler, og vi skal få være sammen i bønn og lovsang, til fellesskap og oppmuntring.

Det er fremdeles viktig å forholde seg til retningslinjene:
-Alle som kommer må være friske. Selv ved små luftveisinfeksjoner skal man holde seg hjemme.
-God håndhygiene.
-Hold avstand til andre.

Vi fører oppmøtelister på alle som er tilstede, og disse makuleres etter 10 dager. Dette i tilfelle smittesporing. Mer informasjon vil bli gitt i møtet.

Publisert i Nyhet | Skriv en kommentar