Bjørset barnehage

Ønsker du å jobbe i Bjørset barnehage? Les her for mer info: Stillingsannonse

Last ned informasjonshefte og årsplan: ÅRSPLAN 2018 2019

Last ned vedtektene her: Vedtekter for Bjørset barnehage

Bjørset barnehage
Bjørset barnehage ligger fint til på Bjørnstjerne Bjørnsons vei. Vi er godkjent for 38-41 plasser for barn i alderen 0-6 år, og har egen småbarnsavdeling. Barnehagen ligger nær skogen, har kort vei til fjæra og sjøen, museum, gartneri, butikk og kan disponere gymsalen på Molde folkehøgskole. Vi greier til og med å gå til sentrum, men bruker bussen av og til.

Mangfoldig
Barnehagen har et oversiktlig, variert og mangfoldig uterom med mange muligheter for både fellesskap og å være litt for seg selv. Her er trær og busker, forballmål og bålplass, lekeapparater, sandkasse og småhus for å nevne noe.

Den eldste delen av huset vårt ble bygd i 1971. Huset er påbygd i flere etapper, så det er en sjarmerende blanding av gammelt og nytt.

Molde indremisjon eier og driver barnehagen.
Vi har gjennom mange år hatt et stabilt personale med mye erfaring fra arbeid med barn både i og utenfor barnehage. Vi følger den kommunale betalingssatsen, bemanningsnormen, gruppestørrelse og åpningstid. Barnehagen drives, som den eneste i Molde kommune, med en utvidet kristen formålsparagraf og «bygger på den Norske kirkes bekjennelse». Vårt ønsker er at dette skal vise seg i bl.a holdninger til barn og voksne, valg av litteratur og sanger, formidling av tradisjoner, formidling av kunnskap, i undring og takk.

Tradisjonsrik
Barnehagen har mange faste tradisjoner, som tombola, luciaopptrinn, julefest og påskelunsj. Avgangsbarna følger et eget opplegg, og har bl.a en overnatting i barnehagen. Ukeprogrammet har mange faste poster, som også er tilpasset barna med deltidsplass.

Kristne verdier
Med kristne grunnverdier, yrkesstolthet, gamle tradisjoner og dagens krav til kvalitet: Molde Indremisjons barnehage er en passe stor, trygg barnehage med individuell tilpasning, raushet og glede.

Velkommen til oss!!

Linda Fredriksen er nå konstituert styrer i barnehagen.
Ta gjerne kontakt på tlf.  47469340 (styrer) eller epost: styrer@indremisjonensbarnehage.no

Avdeling Tusenfryd, tlf: 92246716. Avdeling Blåklokka, tlf: 92296717

Adresse: Bjørnstjerne Bjørnsons vei 117, 6410 Molde