Foreninger

Syforeninga
Torsdager hver tredje uke samles syforeninga hjemme hos ett av medlemmene. I løpet av året arrangerer de bl.a. loddsalg/basar og førjulssalg.

Ta gjerne kontakt med kontoret for mer informasjon.

Kvinneforeninga
Tirsdager hver fjerde uke samles kvinneforeninga hjemme hos ett av medlemmene. De arbeider for å samle inn penger til misjonen bl.a. gjennom loddsalg og basarer.

Ta gjerne kontakt med kontoret for mer informasjon.