Om oss

Molde Indremisjon ble stiftet i 1876.
Foreningen har i dag drøyt 200 medlemmer, inkludert barn og ungdommer.

Nordmøre og Romsdal Indremisjon
Molde Indremisjon (MI) er på kretsplan tilknyttet Nordmøre og Romsdal Indremisjon (NRI) og Indremisjonsforbundet (ImF) på landsplan. Alt arbeidet vårt bygger på Guds Ord og den evangelisk-lutherske bekjennelse.

Molde bedehus
MI holder til i Molde bedehus sentralt i Molde. Bedehuset ble tatt i bruk allerede i 1877, og er et av landets eldste bedehus som fortsatt er i bruk. Bedehuset har riktignok vært utvidet og renovert flere ganger, senest i 1993. MI driver også Bjørset barnehage, og har som eneste barnehage i Molde kommune en utvidet kristen formålsparagraf.

Guds Ord
Molde Indremisjon setter forkynnelsen av Guds Ord i sentrum for all sin virksomhet. Gjennom året er bedehuset flittig brukt av både unge og eldre, og det sosiale fellesskapet er også viktig for virksomheten.

MI har møtesamlinger hver søndag gjennom året (med få unntak). Vi har jevnlig formiddagstreff for den eldre garde, og et allsidig arbeid blant barn og unge.Vi har awana samlinger annenhver søndag, med følgende inndeling: Cubbies 2-5 år i cafèen, Sparks 1.-4.klasse i lillesalen og T&T 5.-7.klasse i storsalen. Alle begynner direkte i sine grupper, og der blir det leik, storgruppesamling og smågruppefellesskap. Parallelt med Awana-gruppene er det møte i peisestua for de unge/voksne, der ulike tema blir belyst i undervisning og taler.

I tillegg har vi aktivitetsklubben VIP for 4.-7.klasse og ungdomsklubben VIP-night for 7.klasse og oppover til videregående alder. Disse samles annenhver fredag kveld, og har ulike aktiviteter, undervisning, utlodning, kiosk mm.

Andre aktive underavdelinger er bl.a. kvinneforening, syforening og omsorgskomite. MI gir også ut medlemsbladet «MI-nytt».