Arrangement avlyses

Styret i Molde Indremisjon velger nå å avlyse sine større arrangement i bedehuset, i første omgang fra 6.november og ca.14 dager fram i tid. Dette gjør vi ut fra anbefalinger fra både ImF sentralt og Nordmøre & Romsdal Indremisjon lokalt, etter at myndighetene nå anmoder alle om å minimere sosial kontakt på grunn av høy smittespredning av koronaviruset i landet vårt. Denne samfunnsdugnaden tar vi på største alvor.

Samtidig har vi forståelse for at dette vil oppleves tungt for mange, og vi oppfordrer den enkelte til å holde god kontakt med familie og venner i denne tida. Enkelte interne grupper vil kunne gjennomføre sine samlinger i bedehuset, i god dialog med ansvarlige gruppeledere og innenfor rammene for smittevern.

Ta gjerne kontakt med oss på kontoret eller i styret/eldsterådet hvis du ønsker det. Ved bruk av mail kan vi kontaktes på molde@imf.no. Vi jobber med digitale tilbud og anbefalinger, som vi vil komme tilbake til så snart som mulig

Publisert i Nyhet | Skriv en kommentar

Gudstjeneste & barnekirke 8.nov kl.11 avlyses

Styret for Molde Indremisjon velger å avlyse gudstjenesten 8.november, etter myndighetenes nye råd til alle om å minimere sosial kontakt. Se mer info i innlegget over.

Publisert i Nyhet | Skriv en kommentar

LIVING NOW 6.-7.nov – AVLYSES

Det planlagte ungdomsarrangementet LIVING NOW blir dessverre avlyst denne helga (utsatt til mars 2021). Dette grunnet myndighetenes nye råd til alle om å holde seg mest hjemme og minske sosial kontakt. Ta godt vare på hverandre så lenge!

Publisert i Nyhet | Skriv en kommentar

Fakkeltog for forfulgte kristne 5.nov

Bli med i fakkeltoget for forfulgte kristne som arrangeres i Molde torsdag 5.november, der vi er medarrangør. Vi møtes på Rådhusplassen kl.1830, og etter toget blir det samling i Molde Domkirke. Husk påmelding til Helge Åkernes enten på mail: helgea@od.org eller tlf: 99 26 56 20.

Publisert i Nyhet | Skriv en kommentar

Bibelhelg med Johnn Hardang

Felles bibelhelg som arrangeres av NLM Molde misjonsforsamling og Molde Indremisjon. Hovedtaler i år er radiopastor i P7 Johnn Hardang, og han vil ha fokus på «Grunnsannheter til frelse» med utgangspunkt i Romerne 1-8. Fredag er det bibeltime kl.19 med tema «For et budskap!» og kl.2015 med tema «For et rot!». Lørdag fortsetter vi med bibeltimer kl. 17 og 1830 med temaene «For en frelse!» og «For et liv!». Enkel kaffeservering begge dager. Avslutningsmøte søndag kl.11 med tema «For et håp!». Da skal vi også feire nattverd sammen. Ulike sangkrefter deltar gjennom helga, og det blir enkel servering fredag og lørdag. Hjertelig velkommen!!


Vi følger gjeldende smittevernregler, og minner alle som kommer om å holde avstand og ha god håndhygiene. Har du luftveisinfeksjoner eller er i karantene, kan du dessverre ikke komme. Det er plass til ca.100 personer på samlingene.

Publisert i Nyhet | Skriv en kommentar

Gudstjeneste og barnekirke med Awana 25.okt. kl.11

Velkommen til ny gudstjeneste og barnekirke i bedehuset. I dag får vi besøk av kretsleder Ole C. Martinsen som vil stå for forkynnelsen. Vi skal også være sammen i lovsang og bønn.

Barna samles i ulike grupper, og de minste har tilbud om leik i kafèen, der også gudstjenesten oppe kan følges via skjerm. I peisestua møtes Sparks 1.-4.klasse til andakt, leik og smågruppetid. Her skal inngangen nede benyttes, både når barna leveres og hentes. T&T for 5.-7.klasse møtes i lillesalen, og skal bruke hovedinngangen oppe.

Det er viktig at alle som kommer er friske for luftveisinfeksjoner, holder avstand og har god håndhygiene. Vi følger gjeldende smittevernregler, og har i tillegg nå en plassbegrensing i storsalen på 65 personer. (De som er aktive i tjeneste under gudstjenesten telles utenom). Kom gjerne i god tid før kl.11 for å unngå trengsel ved inngang. Varmt velkommen!

Publisert i Nyhet | Skriv en kommentar

Undervisning på YouTube

Du kan nå få med deg helgas undervisning om «Samlivsrevolusjonen» med Øivind Benestad, på Molde bedehus sin YouTube-kanal. Det anbefales på det varmeste!! Søk oss opp, eller følg denne linken: https://www.youtube.com/channel/UCLaxP4KndRePxnyJeu9uLfg

Abonner gjerne på kanalen, så får du med deg taler som legges ut jevnlig.

Publisert i Nyhet | Skriv en kommentar

Temahelg 16.-18.oktober; Samlivsrevolusjonen

Velkommen til temahelg i Molde bedehus 16.-18.oktober. Vi får besøk av Øivind Benestad fra stiftelsen MorFarBarn, som vil belyse mange interessante tema under hovedoverskriften «Samlivsrevolusjonen». Disse aktørene står bak arrangementet: Gideon Molde, NLM Molde misjonsforsamling, Normisjon Møre, Pinsemenigheten Sion, Røvik og Nesjestranda Indremisjon, Nordmøre og Romsdal Indremisjon og Molde Indremisjon.

Programmet er som følger: Fredag kl.19: «Kristentro i møte med regnbueflagg og radikal kjønnsideologi. Responsen og ressursene.» Sang av Øystein Remen Evensen. Salg av pizza. På lørdag vil flere tema settes fokus på: Kl.15: «Ekteskapet, barnet og Bibelen i en kjønnsnøytral tid. Hva skjer?» Kl.16: «Jesus som forbilde og Bibelen som autoritet. Hva står på spill?» Kl.1715: «Nytt åndsklima, nye utfordringer. Hva gjør vi?» Fra kl.18 bli det mulighet for spørsmål, innspill og kommentarer. Det blir ulike sanginnslag, og kaffepause mellom temasamlingene. Søndag kl.11 er temaet «Å følge Jesus, uansett». Vi får også sang av Sion C-dur og diktlesing av Magne Espelund. Hjertelig velkommen!!

PS! Alle som kommer må være fri for luftveisinfeksjoner, og holde avstand til andre utenfor egen husstand. Vi har håndsprit lett tilgjengelig flere steder i lokalet, og følger ellers gjeldende retningslinjer for smittevern. Vi har plassbegrensing på 100 personer i møtesalene oppe, utenom de aktive aktørene under arrangementet. I tillegg kan 50 stk følge samlingene på skjerm i peisestua, dersom det blir behov for det. Det blir også gjort opptak av undervisningen, som publiseres i etterkant.

Publisert i Nyhet | Skriv en kommentar

Gudstjeneste & barnekirke med Awana 11.oktober kl.11

Vi samles til ny gudstjeneste, med lovsang, bønn og godt fellesskap. Bjørn Nerland forkynner i dag. Det er barnekirke med samlinger for Sparks 1.-4.klasse og Truth&Training 5.-7.klasse. Her bruker vi Awana med god og spennende formidling, mye kjekk leik, og smågruppetid. I kafèen er det overføring av gudstjenesten på skjerm, og leikemuligheter for de minste. De største førskolebarna kan følges på Sparks av egne ledere. Hjertelig velkommen til små og store, unge og eldre! Det er viktig at vi alle følger gjeldende smittevernregler. Er du syk av luftveisinfeksjoner, må vi be deg om å holde deg hjemme. Ha god håndhygiene og hold avstand til andre utenfor egen husstand. Vi har nå en plassbegrensing i storsalen på 65 personer, utenom de som er i aktiv tjeneste. Øvrige tiltak vil det informeres om under gudstjenesten. Hjertelig velkommen!

Publisert i Nyhet | Skriv en kommentar

Innsamling av julegaver

Det er tid for å begynne å tenke på jul!!! I alle fall når det gjelder julegaver til barna i barnebyen VÅRSOL i Russland. Dette er ytremisjonsprosjektet som Molde Indremisjon støtter, og det drives av Steinar Harila og stiftelsen «Hjelp til Russland». Hver gave er et kjærkomment bidrag. Gavene må leveres til kontoret på bedehuset innen 26.oktober, og må være innpakket og merket med alder og evt. kjønn på barnet de er beregnet til. Her har du muligheten til å gi noe helt konkret til disse barna, og du velger selv hva gaven(e) skal inneholde. Tusen takk for ditt bidrag! 

Publisert i Nyhet | Skriv en kommentar