Søndagsmøter

Her kan du lese strategiplanen til Molde Indremisjon: Strategiplan 2020

Vi har to ulike tidspunkt for søndagsmøtene våre, vekselvis annenhver søndag kl.11 og kl.17. Her får vi høre Guds Ord forkynt, sang, opptredener mm.  Annenhver søndag er det egne Awana samlinger for barn fra 2 år opp til 7 klasse. En gang i måneden har vi generasjonsmøte der hele forsamlingen er samlet. I etterkant av en del møter har vi kaffe og sosialt fellesskap.

To til tre søndager i semesteret har vi medlemsmøter med fokus på medlemssaker og samtale om arbeidet. 

Enkelte uker i løpet av året har vi møteuke eller bibelhelg/møtehelg med samlinger flere dager etter hverandre.

Sommermånedene er møtetidspunktet kl.1930.

Flere opplysninger om de enkelte møtene finner du i kalenderen.