Søndagsmøter

Her kan du lese strategiplanen til Molde Indremisjon: Strategiplan 2020

Vi inviterer til møte hver søndag i bedehuset. Her får vi sammen lytte til forkynnelse fra  Guds Ord, og ta del i lovsang, bønn, vitnesbyd og sosialt fellesskap.  Annenhver søndag kl.11 har vi egne Awana-samlinger for barn fra 2 år opp til 7 klasse, samtidig som det er møte for voksne / ungdommer. Awana er vårt disippelgjøringsverktøy som vi legger opp samlingene for barna ut i fra, med andakt, smågrupper, leik og aktiviteter. En gang i måneden har vi generasjonsmøte der hele forsamlingen er samlet. Da er gjerne både små og store delaktige i møtet på ulikt vis. En søndag i måneden møtes smågrupper i hjemmene (ulike grupper for voksne / familier / ungdommer), og det er også en samling i peisestua kl.19, for de som heller vil møtes der. I etterkant av de fleste møtene har vi kaffe og sosialt fellesskap.

To til tre søndager i semesteret har vi medlemsmøter med fokus på medlemssaker og samtale om arbeidet. 

Enkelte uker i løpet av året har vi møteuke eller bibelhelg/møtehelg med samlinger flere dager etter hverandre.

I sommermånedene har vi også søndagsmøter, men da kl.2000, med bønnemøte kl.1930.

Utfyllende opplysninger om de enkelte møtene finner du i kalenderen. Velkommen til oss!